CHÙA VĨNH QUANG XÃ VŨ BÌNH - HUYỆN KIẾN XƯƠNG - TỈNH THÁI BÌNH
Ngày 30/05/2023

Media/184_VuBinh/FolderFunc/202305/Images/tam-thu-chua-vinh-quang-20230530051238-e.jpg

 

Tin liên quan