DI TÍCH LSVH CẤP TỈNH ĐÌNH MỘ ĐẠO XÃ VŨ BÌNH, HUYỆN KIẾN XƯƠNG
Ngày 25/06/2020

Di tích Lịch sử Văn hóa Đình Làng Mộ Đạo – xã Vũ Bình (Lễ hội chính: Ngày 24/12/Âm lịch – Ngày giỗ thành hoàng làng)

 

    Đình làng Mộ Đạo xã Vũ Bình còn có tên gọi khác là Đình Đông, Do khi xây dựng Đình nằm trên vị trí thuộc Giáp Đông của làng Mộ Đạo.

Media/184_VuBinh/Images/dinh-md.jpg

Đình làng Mộ Đạo được xây trên đất thôn Mộ Đạo 1, xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Căn cứ vào sắc phong và bài vị thời Nguyễn hiện đang lưu giữ tại di tích, xác định Đình làng Mộ Đạo thờ hai vị thành hoàng là:

- Đương cảnh thành hoàng Trình quan tấu tôn thần.

- Đương cảnh thành hoàng Phạm tướng quân tôn thần.

Hiện nay, thần tích không còn, không có tài liệu để xác định lai lịch hành trạng của hai vị thành hoàng làng Mộ Đạo. Theo truyền ngôn: Vào khoảng thế kỉ thứ X, hai vị Trình công và Phạm công là những người đầu tiên về Mộ Đạo chiêu mộ nhân dân, khai hoang, mở đất lập làng. Sau khi hai ngài mất, dân làng suy tôn là Nhị vị thành hoàng, lập miếu thờ phụng. Lăng mộ của các ngài vẫn còn tại đồng Bến Quán, thôn Mộ Đạo 1, xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương.

Căn cứ Luật di sản văn hóa ban hành năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ban hành năm 2009. Căn cứ vào Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Căn cứ thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnhcăn cứ vào kết quả khảo sát, nghiên cứu về di tích, xác định di tích Đình làng Mộ Đạo, xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình là di tích lịch sử lưu niệm sự kiện cách mạng và kháng chiến.

Đình làng Mộ Đạo xã Vũ Bình được UBND tỉnh Thái Bình xếp hạng và cấp bằng công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa vào năm 2016.

Theo truyền ngôn và thần phả, vào khoảng thế kỉ thứ X, cách nay 990 năm, hai vị Trình công và Phạm công là những người đầu tiên về Mộ Đạo chiêu mộ nhân dân, khai hoang, mở đất lập làng. Sau khi hai ngài mất, dân làng suy tôn là Nhị vị thành hoàng, lập miếu thờ phụng.

                                                                                                                                                                               Phan Thị Mến (CC.VHXH xã Vũ Bình)

 

Tin liên quan