Giáo dục
26/04/2023
UBND XÃ VŨ BÌNH PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH MỞ LỚP ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NÔNG NGHIỆP - DẠY NGHỀ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ XÃ, THÔN VÀ NHÂN DÂN VỚI THỜI GIAN ĐÀO TẠO LÀ 02 NĂM. SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN THAM GIA LÀ 30 NGƯỜI.
13/01/2023
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VŨ BÌNH LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH MỞ LỚP TẬP HUẤN VỀ CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM CHO CAC HỘ GIA ĐÌNH TRONG XÃ. VIỆC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ LỚP HỌC ĐƯỢC GIAO CHO BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ THỰC HIỆN, SAU 02 THÁNG HỌC TẬP, LỚP HỌC ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP