HĐND TỈNH PHÊ DUYỆT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA
Ngày 27/05/2022

Ngày 24/9/2022, HĐND tỉnh Thái Bình đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND phê duyệt việc chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Trong đó có xã Vũ Bình)

Chi tiết xin xem phần file đính kèm (Trang 4 - 32 và 34)

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 625
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 5 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác