HỢP TÁC XÃ SXKD-DVNN VŨ BÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NỘI BỘ
Ngày 30/05/2023

Căn cứ văn bản hướng dẫn số 15/VBHN-NHNN, ngày 21/5/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu thành viên HTXSXKD-DVNN Vũ Bình và căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký HTX do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kiến Xương cấp. 

Ban quản trị HTXSXKD-DVNN xã Vũ Bình đã tổ chức thành lập Quỹ tín dụng nội bộ với đích sử dụng có hiệu quả một phần nguồn vốn sẵn có của HTX và huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ các thành viên để cho các thành viên HTX vay đầu  tư phát triển sản xuất, kinh doanh cải thiện đời sống của hộ gia đình.


Tổng lượt xem bài viết là: 565
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác