NGHỊ QUYẾT SỐ 35 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ SẮP SẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
Ngày 20/02/2024

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 252
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác