Quốc phòng- an ninh
19/10/2022
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2022/NĐ-CP NGÀY 6/6/2022 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU; QUẢN LÝ, BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA; TRÊN VÙNG BIỂN ĐẢO VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
03/03/2021
Xã Vũ Bình có 10 đồng chí nam thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ vào ngày 03/3/2021. Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã đã tổ chức buổi giao lưu, tặng quà động viên và tiến đưa các đồng chí lên đường nhập ngũ, giao quân tại sân vận động trung tâm huyện Kiến Xương
03/03/2021
Xã Vũ Bình có 10 đồng chí nam thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ vào ngày 03/3/2021. Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã đã tổ chức buổi giao lưu, tặng quà động viên và tiễn chân các đồng chí lên đường nhập ngũ, giao quân tại sân vận động trung tâm huyện Kiến Xương