1. Ban chấp hành Đảng bộ xã
  • Nguyễn Văn Bẩy

   Chức vụ: Bí thư BCH Đảng bộ xã

  • Phan Tâm Lý

   Chức vụ: Phó Bí thư BCH Đảng bộ xã

  • Phan Tiến Chinh

   Chức vụ: Phó Bí thư BCH Đảng bộ xã

  • Bùi Xuân Bách

   Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy

  • Bùi Minh Thuyên

   Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ

  • Lê Quang Chung

   Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ

  • Phạm Văn Quân

   Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ

  • Bùi Văn Thịnh

   Chức vụ: Ủy viên BCH ĐB - GĐ HTXSXKD-DVNN

  • Bùi Thái Hà

   Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ

  • Bùi Văn Tiến

   Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ

  • Phan Thị Nhung

   Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ

  • Đỗ Thị Xuyến

   Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ xã

  Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Văn Bẩy

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0377.973.527

  • Lê Quang Chung

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0936.961.366

  Ủy ban nhân dân
  • Phan Tiến Chinh

   Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

   SĐT: 0902.082.869

  • Bùi Minh Thuyên

   Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

   SĐT: 0397.138.246

  Công chức tư pháp – hộ tịch
  • Phan Thị Nhung

   Chức vụ: Bí thư ĐTNCSHCM - Kiêm Tư pháp, Hộ tịch

   SĐT: 0976.240.317

  1. Công chức Địa chính - Xây dựng
   • Nguyễn Hữu Chung

    Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng - NN - TNMT xã

    SĐT: 0979822612

  2. Công an xã
   • Phạm Văn Quân

    Chức vụ: Trưởng Công an xã

    SĐT: 0869808569

   • Vũ Đức Hưởng

    Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã

    SĐT: 0946373636

   • Trần Mạnh Cường

    Chức vụ: Cán bộ Công an xã

    SĐT: 0986.587.888

   • Phạm Thanh Trình

    Chức vụ: Cán bộ Công an xã

    SĐT: 0982.523.269

   • Ngô Văn Sơn

    Chức vụ: Công an viên thôn Mộ Đạo 2

    SĐT: 0947.794.817

   • Bùi Văn Nghĩa

    Chức vụ: Công an viên thôn Mộ Đạo 3

    SĐT: 0359.018.607

   • Phan Đức Hoằng

    Chức vụ: Công an viên thôn Nguyệt Lâm 1

    SĐT: 0906.741.819

   • Đào Đình Luyện

    Chức vụ: Cán bộ Công an xã

   • Trần Văn Tuyên

    Chức vụ: Công an viên thôn Nguyệt Lâm 3

    SĐT: 0399.850.104

  3. Công chức Văn phòng – thống kê
   • Bùi Văn Tiến

    Chức vụ: Công chức Văn phòng UBND xã

    SĐT: 0906119869

  4. Trạm y tế xã
   • Phạm Duy Dương

    Chức vụ: Trưởng trạm Y tế xã

    SĐT: 0975611928

   • Lê Đức Tâm

    Chức vụ: Y sỹ đa khoa

    SĐT: 0983345413

   • Phan Thị Lần

    Chức vụ: Y sỹ đa khoa

    SĐT: 0978558286

   • Trần Thị Hồng

    Chức vụ: Y sĩ

   • Trần Thị Phưởng

    Chức vụ: Cán bộ Dân số - KHHGĐ

   • Bùi Thị My

    Chức vụ: Y tế thôn Mộ Đạo 1

   • Lê Thị The

    Chức vụ: Y tế thôn Mộ Đạo 2

   • Bùi Thị Tân

    Chức vụ: Y tế thôn Mộ Đạo 3

   • Nguyễn Thị Hồng

    Chức vụ: Y tế thôn Nguyệt Lâm 1

   • Nguyễn Thị Mơ

    Chức vụ: Y tế thôn Nguyệt Lâm 2

   • Phan Văn Hoài

    Chức vụ: Y tế thôn Nguyệt Lâm 3

  5. BCH quân sự xã
   • Bùi Thái Hà

    Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chii huy Quân sự xã

    SĐT: 0834787415

   • Nguyến Văn Bẩy

    Chức vụ: Chính trị viên

   • Phan Thị Nhung

    Chức vụ: Phó chính trị viên

   • Phan Thanh Tuấn

    Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng BCH QS xã

   • Bùi Văn Nghĩa

    Chức vụ: A Trưởng Dân quân cơ động

   • Nguyễn Văn Nam

    Chức vụ: A trưởng Dân quân cơ động

   • Lê Đức Tâm

    Chức vụ: Thôn đội trưởng Mộ Đạo 2

   • Đỗ Văn Luyện

    Chức vụ: Thôn đội trưởng Nguyệt Lâm 1

   • Phan Quý Đức

    Chức vụ: Thôn đội trưởng Nguyệt Lâm 2

   • Trần Văn Tuyên

    Chức vụ: Thôn đội trưởng Nguyệt Lâm 3

  6. Công chức Tài chính - Kế toán
   • Phan Thị Mến

    Chức vụ: Công chức Tài chính – Kế toán

    SĐT: 0977.546.646

  7. Công chức Văn hóa – xã hội
   • Nguyễn Văn Long

    Chức vụ: Công chức Văn hóa- xã hội 1 (VHTT-TDTT)

    SĐT: 0919.927.838

   • Ngô Quốc Thái

    Chức vụ: Công chức Văn hóa- xã hội 2 xã (LĐ-TB&XH)

    SĐT: 0978512939

  8. Thôn Mộ Đạo 1
   • Nguyễn Văn Tiền

    Chức vụ: Bí thư chi bộ - Trưởng ban CTMT

   • Bùi Văn Phôi

    Chức vụ: Trưởng thôn

   • Vũ Thị Dung

    Chức vụ: Phó Trưởng thôn

   1. Thôn Mộ Đạo 2
    • Lê Thị The

     Chức vụ: Bí thư chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn

    • Lê Văn Tiêm

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0974.530.662

    • Đoàn Thị Thu Hương

     Chức vụ: Phó Trưởng thôn

   2. Thôn Mộ Đạo 3
    • Trần Thị Tỉnh

     Chức vụ: Bí thư chi bộ - Trưởng ban CTMT

    • Trần Thị Phưởng

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Trần Thị Hảo

     Chức vụ: Phó Trưởng thôn

   3. Thôn Nguyệt Lâm 1
    • Nguyễn Văn Cầu

     Chức vụ: Bí thư chi bộ - Trưởng ban CTMT

    • Đỗ Quang Tiến

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Nguyễn Thị Hồng

     Chức vụ: Phó Trưởng thôn

   4. Thôn Nguyệt Lâm 2
    • Đỗ Ngọc Cừ

     Chức vụ: Bí thư chi bộ - Trưởng ban CTMT

    • Phạm Văn Giám

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Nguyễn Thị Mơ

     Chức vụ: Phó Trưởng thôn

   5. Thôn Nguyệt Lâm 3
    • Đỗ Thị Xuyến

     Chức vụ: Bí thư chi bộ - Trưởng ban CTMT

    • Phan Văn Hoài

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Phan Thị Ngọt

     Chức vụ: Phó Trưởng thôn