TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÁNG VỆ SINH KHỬ TRÙNG, TIÊU ĐỘC MÔI TRƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC GIA CẦM ĐỢT 1 NĂM 2023
Ngày 03/04/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VŨ BÌNH

 

Số: 06/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Vũ Bình, ngày 17 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện kế hoạch “Tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm”, đợt 1 năm 2023 kết hợp phun hóa chất diệt trừ ruồi và muỗi

 

Thực hiện Công văn số 372/SNNPTNT-CCCNTY ngày 06/3/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Kế hoạch số 12/KH-SNNPTNT ngày 08/3/2023 của Sở NN&PTNT; Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 14/3/2023 của UBND huyện Kiến Xương về việc tổ chức thực hiện “Tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” đợt 1 năm 2023.

  Để chủ động phòng chống dịch bệnh, tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh, lây lan, đảm bảo an toàn trong sản xuất chăn nuôi và sức khỏe cho cộng đồng; Ủy ban nhân dân xã Vũ Bình ban hành Kế hoạch “Tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” đợt 1 năm 2023 kết hợp với phun hóa chất diệt trừ ruồi, muỗi với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

Thực hiện đợt tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc toàn diện, tập trung với tần suất cao nhằm tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm trong môi trường; hạn chế và ngăn chặn sự phát sinh, lây lan của dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm như: Cúm gia cầm (CGC), Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Lở mồm long móng (LMLM), Viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn trâu bò…và các dịch bệnh lây truyền trên người qua vật trung gian là ruồi và muỗi nhằm đảm bảo sản xuất chăn nuôi và an toàn sức khỏe cho người trên địa bàn của xã.

2. Yêu cầu.

- Tổ chức thực hiện cần có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ từ xã đến cơ sở thôn và hướng dẫn của Ban chăn nuôi thú y xã và Trạm y tế xã Vũ Bình

- Tất cả các đối tượng thuộc diện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phải thực hiện theo đúng quy định, quy trình hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm và các phương tiện, dụng cụ trong quá trình thực hiện. Người tham gia thực hiện phải được trang bị dụng cụ, bảo hộ lao động và kiến thức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh cho động vật.

II. NỘI DUNG.

1. Quy mô, hình thức, thời gian tổ chức.

- Quy mô: Toàn bộ khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm (trang trại, hộ chăn nuôi), nơi công cộng, nơi có nguy cơ cao (nơi giết mổ, nơi tập trung, buôn bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, khu vực bến đò); chú trọng nơi có ổ dịch cũ của các bệnh: DTLCP, CGC, VDNC trên đàn trâu bò, LMLM gia súc, Tai xanh ở lợn và phun toàn bộ nơi trú ngụ của ruồi và muỗi của các hộ gia đình trong xã và nơi công cộng trên địa bàn toàn xã.

- Hình thức: Đợt I cao điểm phun khử trùng, tiêu độc chuồng trại chăn nuôi và trừ ruồi, muỗi UBND xã thành lập đội phun hóa chất phòng dịch do Trưởng ban CNTY và Trạm  trưởng Trạm y tế phụ trách tổ chức thực hiện. Các đợt tiếp theo khử trùng, tiêu độc chuồng trại chăn nuôi thì chủ hộ gia đình chăn nuôi chủ động tổ chức vệ sinh khử trùng, tiêu độc bằng hóa chất hoặc bằng vôi bột.

- Thời gian tổ chức đợt I: Từ ngày 15/3/2023 đến 15/4/2023.

2. Các biện pháp kỹ thuật.

2.1. Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Đối với cơ sở chăn nuôi tập trung:

+ Phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, quét dọn thu gom phân, rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh.

+ Tiêu độc bằng hoá chất, vôi bột toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận 01 lần/tuần.

+ Vệ sinh, khử trùng, tiêu độc các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thức ăn…trước khi ra, vào trại chăn nuôi.

- Đối với chăn nuôi hộ gia đình:

+ Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm bao gồm cả nơi chăn thả; thu gom phân rác, độn chuồng để đốt hoặc chôn.

+ Phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt và vùng phụ cận 2 lần/tuần hoặc sử dụng vôi bột để rắc mỗi tuần 01 lần cho vùng phụ cận.

+ Vệ sinh sạch sẽ phương tiện, dụng cụ vận chuyển sau mỗi lần vận chuyển.

2.2. Cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật.

- Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: Sau khi gia súc, gia cầm được đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh khử trùng.

- Phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh khử trùng trước khi ra khỏi cơ sở, sơ chế, chế biến giết mổ.

- Nơi giết mổ, sơ chế, chế biến phải được vệ sinh khử trùng thường xuyên sau mỗi ca sản xuất.

- Định kỳ thực hiện tổng vệ sinh, phát quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến.

2.3. Địa điểm thu gom, buôn bán động vật sống và sản phẩm động vật.

- Hằng ngày quét dọn vệ sinh và xử lý chất thải rắn địa điểm thu gom bằng biện pháp chôn hoặc đốt; tổ chức phun hóa chất khử trùng khu vực buôn bán, tập kết, thu gom gia súc, gia cầm, lồng nhốt, phương tiện vận chuyển, quầy bán thịt và các vật dụng liên quan khi ra vào và cuối mỗi phiên thu gom.

- Định kỳ hàng tuần thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc toàn bộ địa điểm thu gom buôn bán gia súc, gia cầm và khu vực xung quanh.

2.4. Nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, khu vực bến đò.

Quét dọn, vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh; phun hóa chất khử trùng, tiêu độc 01 lần/tuần hoặc rắc vôi bột khu công cộng, các trục đường giao thông, bến đò.

Ngoài ra, định kỳ vệ sinh khử trùng, tiêu độc phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật sau mỗi lần vận chuyển; thực hiện khử trùng, tiêu độc nơi chôn lấp, tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh, xử lý chất thải của động vật sau khi hoàn thành việc xử lý chôn lấp.

3. Hóa chất sử dụng.

3.1. Các loại hóa chất trừ ruồi, muỗi thực hiện theo quy định

3.2. Hóa chất khử trùng, tiêu độc chuồng trại chăn nuôi:

Sử dụng các loại hóa chất có tính năng tiêu diệt các loại mầm bệnh, gồm: Vôi bột, vôi tôi, nước vôi, xà phòng, nước tẩy rửa; Iodine, Benkocid hoặc Chloramine và các loại hoá chất khác trong danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, ít độc hại đối với người, vật nuôi, môi trường; có tính sát trùng nhanh, mạnh, kéo dài, hoạt phổ rộng, tiêu diệt được nhiều loại mầm bệnh; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và của cơ quan chăn nuôi thú y. Ngoài ra, có thể sử dụng thêm vôi và các loại hóa chất tiêu diệt loài vật chủ trung gian truyền bệnh (ruồi, muỗi, ve, mòng ….).

3.3. Cách sử dụng hoá chất: Đối với hóa chất phòng bệnh cho gia súc, ghia cầm thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất và của cơ quan chăn nuôi thú y; nếu sử dụng vôi bột hoặc nước vôi tôi cần thực hiện như sau:

+ Môi trường xung quanh khu chăn nuôi, khu vực không thuận lợi cho việc rửa bằng nước: Tiến hành vệ sinh cơ giới và phun đẫm nước, sau đó rắc đẫm, đều và kín bề mặt bằng vôi sống CaO hoặc vôi ủ tơi Ca(OH)2, liều lượng sử dụng thường 20-25kg vôi cho 100 m2.

+ Khu vực bên trong chuồng nuôi gia súc, gia cầm (thành tường, nền tường đã được láng xi măng hoặc lát gạch): Pha dung dịch vôi tôi Ca(OH)2 để khử trùng, tỷ lệ dùng để pha loãng là 10% (10 kg vôi tôi pha với 100 lít nước), dung dịch vôi sau pha loãng được quét đậm hoặc phun lên bề mặt nền và thành tường.

Lưu ý: Trước khi phun hóa chất phải vệ sinh cơ giới sạch sẽ và khô ráo cho khu vực cần thực hiện. Không phun hoá chất khi trời mưa hoặc đang nắng nóng. Chỉ sử dụng vôi sát trùng khu vực bên trong chuồng nuôi trong thời gian để trống chuồng, không nuôi gia súc, gia cầm. Người thực hiện khử trùng tiêu độc phải sử dụng bảo hộ lao động phù hợp.        

4. Kinh phí thực hiện.

- Kinh phí phục vụ khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đợt I năm 2023: Do hiện nay tỉnh và huyện không hỗ trợ hóa chất cho các hộ gia đình chă nuôi do vậy Ủy ban nhân dân xã thống nhất huy động đóng góp của các hộ gia đình số tiền = 20.000 đồng/1 hộ/1 lần phun hóa chất. Riêng tiền công phun UBND xã trích ngân sách xã để chi trả. Đợt I, giao cho Trưởng ban chăn nuôi thú y thu và mua hóa chất thực hiện phun cho các hộ gia đình. Các đợt sau gia đình chủ động gặp Ban chăn nuôi thú y xã mua để tự thực hiện.

- Kinh phí phục vụ phun hóa chất hóa chất trừ ruồi muỗi năm 2023 được UBND xã hỗ trợ toàn bộ cả công phun và tiền mua hóa chất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chăn nuôi Thú y xã

Tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương, ban lãnh đạo các thôn phối hợp trong việc thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Huy động nhân lực, nguồn lực tài chính, hóa chất, vôi bột, dụng cụ … của các tổ chức và người chăn nuôi để thực hiện “Tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” thành chiến dịch rầm rộ.

  Nghiêm túc triển khai, thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả tiêu độc khử trùng tại địa phương. Thực hiện lưu hồ sơ, chứng từ, thủ tục mua bán, giao nhận và sử dụng hoá chất theo quy định.

  Tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về UBND xã và UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Chăn nuôi - Thú y) để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan và Trưởng thôn chỉ đạo, huy động hội viên và nhân dân tham gia và thực hiện kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh khử trùng, tiêu độc ở cơ sở. Phân công cán bộ xuống các thôn đôn đốc, hướng dẫn kỹ thuật khử trùng, tiêu độc đảm bảo đạt kết quả cao. Thường xuyên tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện của các địa phương về Uỷ ban nhân dân xã để tổng hợp báo cáo.

2. Trạm y tế xã:

Cử lực lượng Y tế thôn phối hợp với tổ công tác khi đến thực hiện phun hóa chất trừ ruồi, muỗi tại hộ gia đình trong thôn và các khu vực công cộng trên địa bàn thôn. Tổng hợp kết quả báo cáo Trung tâm y tế huyện Kiến Xương khi có yêu cầu.

3. Trưởng các thôn trong xã

Có trách nhiệm cùng Ban chăn nuôi thú y trong việc tuyên truyền, vận động đến các hộ gia đình trong thôn nội dung của Kế hoạch này, đồng thời trực tiếp đi cùng đoàn công tác phun hóa chất đến tận các hộ gia đình trong thôn. Thực hiện công tác giám sát chất lượng của việc phun hóa chất. 

 4. Đài Truyền thanh xã.

Cùng Ban chăn nuôi thú y xã viết tin bài tăng cường tuyên truyền, đưa tin, bài về nội dung thực hiện “Tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” đợt I năm 2023 kết hợp phun hóa chất trừ ruồi, muỗi để các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình biết, thực hiện đồng bộ, rộng khắp trên toàn xã.

3. Đề nghị các tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên…phối hợp huy động gia đình hội viên tham gia thực hiện nội dung kế hoạch tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng và trừ ruồi, muỗi đảm bảo đạt hiệu quả cao.

  Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân xã để cùng phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Phòng NN&PTNT;

- Trạm CNTY huyện;

- TT ĐU, TTHĐND xã;

- Trưởng Ban CNTY

- Trưởng các thôn;

- Đài truyền thanh xã;

- Lưu VPUBND xã

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Bùi Minh Thuyên

 

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 630
Tổng số điểm của bài viết là: 285 trong 95 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác