ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VŨ BÌNH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI
Ngày 27/02/2023

THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH VÀ UBND HUYỆN KIẾN XƯƠNG - UBND XÃ VŨ BÌNH TỔ CHỨC LÁY Ý KIẾN NHÂN DÂN THAM GIA ĐỐI VỚI LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI. VIÊC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN THÔNG QUA CÁC HỘI NGHỊ CỦA ĐẢNG BỘ, HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, CÁC ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VÀ VĂN BẢN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN.


Tổng lượt xem bài viết là: 625
Tổng số điểm của bài viết là: 325 trong 109 đánh giá
Bạn đánh giá:




Tin tức khác