y tế
09/04/2021
Thực hiện Công văn số 446/SYT-NVY ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Sở y tế Thái Bình về việc hướng dẫn việc phân loại, kiểm soát nguy cơ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người đến, vào, ở và ra khỏi tỉnh Thái Bình.
03/03/2021
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ủy ban nhân dân xã, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã đã ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Civid-19 trên địa bàn xã